Förteckning

Astley Levins beskrifning av Johan III:s mynt från 1887 är standardverket vid variantbestämning av Johan III:s mynt,  då den täcker in de allra flesta varianter av mytens omskrifter, inklusive interpunktionen. Förteckningen brister dock i det avseendet att den inte tar hänsyn till kronornas eller vasakärvens olika typer.

Nedanstående förteckning är en mer detaljerad och uppdaterad version av A. Levins beskrifing över Johan III:s halvöre och fyrkar, där även vasetyp och krontyper har i inkluderats i myntens beskrivning. Dessa ligger till grund för "undervarianter" inom de av Levin beskrivna varianterna, vars Levin nummer är oförändrade. Exempelvis delas Levin 583 upp i 583a-d, baserat på myntens olika kombinationer av vase och krontyper.  Ett tjugotal varianter som saknas i Levins beskrifning har lagts till med nya Levin nummer och ett sextiotal undergrupperingar/undervarianter har tillkommit.

På grund av hammarpräglingen är mynten ofta dubbelpräglade. Avvikande omskrifter som uppstått till följd av dubbelprägling betraktas inte som varianter. Endast de olika förekommande stamparna och deras utformning är av intresse vid variant beskrivningen.


                                    ½ öre 1569-74                              ½ öre 1575-92         Fyrk 1575-92