Kungakronor

1569-1574

Johan III:s halvöre av mynttyp I och II (1569-74) har en stor kungakrona på frånsidan. Kungakronan förekommer enligt mig med fyra olika kronprynader, vilket har använts till att dela upp kronorna i fyra grupper; I-IV.

Det finns också skillnader i antalet pärlor längs kronan och huruvida kronprynadens fäste har ett tvärgående band eller inte. Dessa detaljer kan endast urskiljas på exemplar av god kvalitet och har därför hänförts på undergrupperingar benämnda med en bokstav a,b,c etc.