Förteckning

½ öre 1575-92

Förteckning över Johan III:s halvöre typ III och IV, 1575-90. Varianterna i förteckningen är kopplade till ett Levin nummer,

 i form av en siffra mellan 523 och 635. Nytillkomna varianter som saknas i Levins förteckning är understrukna och tilldelade ett nytt nummer. För att se en sammanställning över skillnader mot Levins förteckning, se jämförelse med Levins förteckning.

I förteckningen delas mynten in succesivt, först efter årtal, sedan åtsidans omskrift, frånsidans omskrift, monogrammets format och sedan efter vasetyp och krontyper och slutligen efter skillnader i myntens interpunktion. Skillnader i omskrifterna från en rad till nästa markeras med fet stil i förteckningen för att förenkla vid variantbestämning.

A. Levins förteckning tar inte hänsyn till de olika krontyperna (endast huruvida de har kors) och inte heller Vasakärvens typer. Det har visat sig att det finns tolv olika kronor (kronprynader) och åtta olika utförande på Vasakärven. Vissa varianter i Levins förteckning förekommer med flera olika kombinationer av kronor och vase. I nedanstående förteckning betraktas dessa som undergrupperingar/undervarianter till Levins varianter och har beteckningar i form av bokstäver a, b, c etc efter Levins nummer.

Omskrifterna har interpunktionstecken i form av en punkt mellan varje ord samt vanligtvis kolon mellan D:G på åtsidan, men ibland används bara punkt. Interpunktionen kan ibland vara svår att tyda på slitna mynt och på mynt som präglats med slitna stampar. Skillnader i interpunktionen från det som angivets i åt/frånsidans omskrift noteras i en egen kolumn. Monogrammet förekommer med eller utan punkter omkring dess bokstäver I och R (och med rutor, Levin 556).  

Efter variantens nummer, längst till höger i förteckningen presenteras en referensbild för varje variant. Om bild på krontyper och vasetyp saknas i förteckningen innebär det att ingen bild på denna variant finns att tillgå. Bidra gärna till förteckningen genom att sända bilder.

I förteckningen har en raritetsbeteckning gjorts, vilken huvudsakligen baseras på de 1890 st halvöringar från Johan III:s tid som ingår i Solbergaskatten. Skatten ger en unik inblick i variantrikedomen av de olika förekommande stamparna som användes vid myntpräglingen. Man kan anta att ett så stort antal mynt väl avspeglar förekomsten av olika varianter för åren mellan inflationerna 1573 och 1590. Antalet mynt i Solbergaskatten av de olika omskrifterna presenteras efter varje omskrift i förteckningen.

Myntets sällsyntsgrad eller raritet framgår av följande:

XV - extra/extremt vanlig
V -
vanlig
F -
förekommer, men ej vanlig
S - sällsynt
R -
rar dvs. mycket sällsynt

XR - extremt sällsynt, känt i enstaka exemplar

Förteckningen nedan är skapad av Andreas Johansson, baserad på Astley Levins beskrifning av Johan III:s mynt.

Jannesmyntsida har bidraget med en mängd nya varianter på myntens omskrifter samt med inspiration till att studera halvöringarna. Lennart Castenhag och Anatoly Skripunovs mycket välgjorda förteckning över Gustav II Adolfs runda kopparmynt (se sonesgården och kopparmynt.com) är ett föredöme till förteckningen.


TYP III

TYP IV

     1592      Förteckning för året är under utveckling.


Sidans historik

2017-08-29

2017-08-27

Uppdaterat bildreferenser 1582-90.

Uppdaterat förteckningen 1579, Levin 555b och c har bytt nummer med varandra, likaså Levin 555f och g. Bild på Levin 558 1580 har lagts till. Kompletterat bildreferenser åren 1575-1581.