Årtalsformat 1592

Årtalsformatet på 1592 års halvören förekommer i en rad olika utförande, vilka i förteckningen ligger till grund för en uppdelning i olika grupper och undervarianter till Levins varianter. Det finns variationer av både 9:an och 2:an.

9:an

Nian i "92" kan delas upp i två olika utförande, här kallad "bred 9:a" och "small 9:a".

"Bred 9:a" har en betydligt större ögla i 9:an än vad "small 9:a" har. Öglan i formatet med bred 9:a är dessutom inte helt rund, utan är något kantig/oval. Därtill är "svansen" kortare i förhållande till öglans storlek än vad den är för "small 9:a".

2:an

Tvåan i 1592 års halvöre finns i ett stort utförande, "stort Z" samt i ett mindre "litet z".

Förutom en med ögat synbar skillnad i storlek (omkr. 25% höjd skillnad) mellan de två utförandena, så är där också skillnader i formen. På litet z så är avslutningen på underkanten böjt nedåt medan det avslutas i en böj uppåt i formatet för det stora Z:at. Det enklaste sättet att se skillnad mellan stor och litet är att jämföra med höjden på 9:an, vilken är relativt konstant. Om 2:an är mindre än 9:an är det frågan om "litet z", om 2:an är lika stor eller något större är det "stort Z".


Tre olika kombinationer av årtalsformatet har observerats, vilket givet upphov till grupperna 1 till 3. Det är betydligt vanligare att mynt tillhör grupp 2 med small 9:a och stort Z än de två övriga grupperna.