Min variantsamling av

Johan III:s ½ öre

Här visar jag bilder på halvöringar från Johan III:s regenttid (1568-1592) som jag förvärvat till min samling. Variantsamlingen påbörjades 2015 och inkluderar nu ungefär 60 olika varianter, varav en del rariteter. Dessa intressanta 1500-tals mynt finns i många olika varianter och är inte alltför dyra, vilket gör dem ideala att variantsamla.

Under varje bild finns variantbeteckning angiven, som återfinns i variantförteckningen. För varje mynt presenteras åtsidans och frånsidans omskrifter med interpunktion. På mynten finns en krona på varje sida, vilka finns med olika utseende. Här noteras dessa krontyper som; åt/frånsidekrona. På åtsidan är Vasaättens kärve präglad, vilken också finns i flera utseende; se Vasakärvens typer. De myntdetaljer där det finns variationer inom en och samma årgång markeras i fet stil.


1569

Levin 499c

Åtsidan:  IOHANN・3・D:G・REX・SVEC・69
Frånsidan:  MON・NO・REG・VRB・STOKHOL

Monogram:  ・I ・ R・  Kronor: 7/II
  Raritet: Förekommer


1570

Levin 510b

Åtsidan:  IOHANN・3・D:G・REX・SVECI・70
Frånsidan:  MON・NO・REG・VRB・STOKHOL
              Monogram:  ・I ・ R・ Kronor: 7/I               Raritet:  Förekommer

Levin 511

Åtsidan:  IOHANN・3・D:G・REX・SVECI・70
Frånsidan:  MON・NO・REG・VRB・STOKHO
      Monogram:  ・I ・ R・  Kronor: 7/I-d  Raritet:  Vanlig


1572

Levin 513

Åtsidan:  IOHAN・3・D:G・REX・SVECI・72
Frånsidan:  MON・NO・REG・VRB・STOKH
         Monogram:  ・I ・ R・ Kronor: 7/IV                  Raritet:  Sällsynt


1574

Levin 516b

Åtsidan:  IOHANN・3・D G・REX・SVECE  74
Frånsidan:  MON・NO・REG・VRB・STOKHOL
Monogram:  ・I ・ R・ Kronor: 7/III

Levin 520

Åtsidan:  IOHANN・3・D G・REX・SVEC・74
Frånsidan:  MONETA・NOVA・STOKHOLM
Monogram:  ・I ・ R・  Kronor: 7/II-b


1575

Levin 526

Åtsidan:  IOHANNS・3・D:G・SVEC・REX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・STOKHOL
           Monogram:  I † R   Vase: B1   Kronor: 1/7             Raritet:  Vanlig

Levin 526a

Åtsidan:  IOHANNS・3・D・G・SVEC・REX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・STOKHOL
           Monogram:  I † R  Vase: B1  Kronor: 1/7                Raritet:   Förekommer

Levin 526a Ex 2

Åtsidan:   IOHANNS・3・D・G・SVEC・REX
Frånsidan:   MONETA・NOVA・STOKHOL
         Monogram:  I † R   Vase: B1   Kronor: 1/7            Raritet:  Förekommer


1576

Levin 531

Åtsidan:  IOHANNS・3・D・G・SVEC・REX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・STOKHOL
          Monogram: I † R  Vase: B  Kronor: 1/7            Raritet: Vanlig

Levin 536a

Åtsidan:  IOHANNS・3・D:G・SVECI・REX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・STOKHOL
         Monogram:   ・I † R・  Vase: Kronor: 1/7         Raritet:  Förekommer

Levin 537c

Åtsidan:  IOHANNS・3・D:G・SVECI・REX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・STOKHOL
         Monogram:  ・I † R  Vase: B1  Kronor: 1/8          Raritet:  Sällsynt


1577

Levin 539

Åtsidan:  IOHANNS・3・D:G・SVEC・REX
Frånsidan:   MONETA・NOVA・STOKHOL
       Monogram:  ・I † R・ Vase:Kronor: 2/8       Raritet:  Förekommer

Levin 541b

Åtsidan:  IOHANNS・3・D:G・SVECI・REX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・STOKHOL
        Monogram:  ・I † R  Vase: A  Kronor: 2/8        Raritet:  Extra vanlig

Levin 540

Åtsidan:  IOHANNS・3・D:G・SVECI・REX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・STOKHOL
        Monogram:  I † R  Vase:Kronor: 2/8          Raritet:  Vanlig

Levin 541a

Åtsidan:  IOHANNS・3・D・G・SVECI・REX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・STOKHOL
          Monogram:  ・I † R・  Vase: Kronor: 2/8        Raritet  Vanlig


1578

Levin 551a

Åtsidan:  IOHANNS・3・D:G・SVECI・REX
Frånsidan:   MONETA・NOVA・REG・
SVEC
       
Monogram:  ・I † R・  Vase: A  Kronor: 3/8       Raritet:  Extra vanlig

Levin 551c

Åtsidan:  IOHANNS・3・D:G・SVECI・REX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・REG・SVEC
         Monogram:  ・I † R・  Vase: B1  Kronor: 8/8          Raritet:  Vanlig

Levin 551g

Åtsidan:  IOHANNS・3・D:G・SVECI・REX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・REG・SVEC
         Monogram:  ・I † R・  Vase: C1  Kronor: 9/?          Raritet:  Sällsynt

Levin 551h

Åtsidan:  IOHANNS・3・D:G・SVECI・REX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・REG・SVEC
          Monogram: ・I † R・  Vase: D
  Kronor: 3/8          Raritet:  Vanlig

Levin 551j

Åtsidan:  IOHANNS・3・D:G・SVECI・REX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・REG・SVEC
         Monogram: ・I † R・  Vase: E  Kronor: 4/9           Raritet:
Förekommer

1579

Levin 555d

Åtsidan:  IOHANNS・3・D:G・SVECI・REX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・REG・SVEC
       Monogram:  ・I † R・  Vase: C  Kronor: 4/9    Raritet:  Förekommer

Levin 555e

Åtsidan:  IOHANNS・3・D:G・SVECI・REX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・REG・SVEC
        Monogram: ・I † R・  Vase: C1  Kronor: 4/9           Raritet: Sällsynt

Levin 555f

Åtsidan:  IOHANNS・3・D:G・SVECI・REX
Frånsidan:  MONETANOVAREGSVEC
        Monogram:  ・I † R・ Vase: E  Kronor: 4/9           Raritet:  Vanlig

Levin 556a

Åtsidan:  IOHANNS・3・D:G・SVECI・REX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・REG・SVEC
        Monogram:  I † R  Vase: Kronor: 4/9
    Raritet:  Vanlig

  Levin 556a Ex 2

Åtsidan:  IOHANNS・3・D:G・SVECI・REX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・REG・SVEC
       Monogram:  ◇ I † R◇  Vase: A  Kronor: 4/9            Raritet:  Vanlig

Levin 556b

Åtsidan:  IOHANNS・3・D:G・SVECI・REX
Frånsidan:   MONETA・NOVA・REG・SVEC
       Monogram:  ◇ I † R◇  Vase: F  Kronor: 4/9          Raritet:  Vanlig


1580

Levin 559a

Åtsidan:  IOHANNS・3・D・G・SVECI・REX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・REG・SVEC
      Monogram:  ・I † R・  Vase: A  Kronor: 4/9        Raritet:  Vanlig

Levin 561

Åtsidan:  IOHANNS・3・D:G・SVECIE・REX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・REG・SVEC
       Monogram:  ・I † R・  Vase: A  Kronor: 4/ Raritet:  Vanlig

Levin 559b

Åtsidan:  IOHANNS・3・D:G・SVECI・REX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・REG・SVEC
         Monogram:  ・I † R・  Vase: B1  Kronor: 4/9        Raritet:  Förekommer

Levin 560

Åtsidan:   IOHANNS・3・D:G・SVECI・REX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・REG・SVECI
          Monogram:  ・I † R・   Vase: A  Kronor: 4/9          Raritet:  Sällsynt


1581

 Levin 563b

Åtsidan:  IOHANNS・3・D:G・SVECI・REX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・REG・SVEC
         Monogram:  ・I † R・  Vase: A  Kronor: 4/10           Raritet:  Vanlig

Levin 564a

Åtsidan:  IOHANNS・3・D:G・SVECIREX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・REG・SVECI
        Monogram:  ・I † R・  Vase: A  Kronor: 4/9           Raritet:  Vanlig

Levin 564b

Åtsidan:  IOHANNS・3・D:G・SVECI・REX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・REG・SVECI
          Monogram:  ・I † R・  Vase: A  Kronor: 4/10            Raritet:  Vanlig

Levin 569a

Åtsidan:  IOHANNS・3・D:G・SVECIE・REX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・REG・SVEC
         Monogram:  ・I † R・  Vase: A  Kronor: 4/9            Raritet:  Vanlig

Levin 570a

Åtsidant:  IOHANNS・3・D:G・SVECIE・REX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・REG・SVECI
       Monogram:  ・I † R・   Vase: A  Kronor: 4/9           Raritet:  Vanlig

Levin 573b

Åtsidan:   IOHANNS・3・D:G・SVECIE・RX     
Frånsidan:   MONETA・NOVA・REG・SVEC
      Monogram:   ・I † R・  Vase: A   Kronor: 4/10          Raritet:  Vanlig

Levin 582

Åtsidan:  IOHANNES・3・D:G・SVECI・RX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・REG・SVEC
          Monogram:  ・I † R・  Vase: A  Kronor: 4/10            Raritet:  Rar


1582

Levin 583b

Åtsidan:   IOHANNES・3・D:G・SVEC・REX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・REG・SVEC
        Monogram:  ・I † R・  Vase: A  Kronor: 4/10            Raritet:  Vanlig

Levin 586a

Åtsidan:  IOHANNES・3・D:G・SVECI・REX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・REG・SVECI
       Monogram:  ・I † R・  Vase: A  Kronor: 4/10          Raritet: 
Förekommer

Levin 584a

Åtsidan:  IOHANNES・3・D:G・SVEC・REX     Frånsidan:  MONETA・NOVA・REG・SVECI
          Monogram:  ・I † R・  Vase: A  Kronor: 4/10           Raritet:  Förekommer

Levin 586b

Åtsidan:  IOHANNES・3・D:G・SVECI・REX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・REG・SVECI
         Monogram:  ・I † R・  Vase: A  Kronor: 4/11            Raritet:  Vanlig

Levin 585a

Åtsidan:  IOHANNES・3・D:G・SVECI・REX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・REG・SVEC 
          Monogram:  ・I † R・ Vase: A  Kronor: 4/10          Raritet:  Vanlig


1583

Levin 590a

Åtsidan:  IOHANNES・3・D:G・SVECI・REX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・REG・SVECI
          Monogram:  ・I † R・  Vase: A  Kronor: 4/6             Raritet:  Förekommer

Levin 592b

Åtsidan:  IOHANNES・3・D:G・SVECI・REX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・REG・SVECI
        Monogram: ・I † R・  Vase: A  Kronor: 4/6        Raritet:  Extra vanlig

Levin 590b

Åtsidan:  IOHANNES・3・D:G・SVEC・REX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・REG・SVECI
           Monogram:   ・I † R・  Vase: A  Kronor: 4/11          Raritet:  Förekommer

Levin 591a

Åtsidan:  IOHANNES・3・D:G・SVECI・REX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・REG・SVEC
        Monogram:  ・I † R・ Vase: A  Kronor: 4/6         Raritet: 
Vanlig


1584

Levin 599a

Åtsidan:  IOHANNES・3・D:G・SVECI・REX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・REG・SVEC
       Monogram:  ・I † R・  Vase: A  Kronor: 4/6         Raritet:  Vanlig


1585

Levin 603a

Åtsidan:  IOHANNES・3・D:G・SVECI・REX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・REG・SVEC
          Monogram:  ・I † R・  Vase: A   Kronor: 5/6             Raritet:  Vanlig

Levin 610

Åtsidan:  IOHANNES・3・D:G・SVECIE・RX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・REG・SVECI
         Monogram:  ・I † R・ Vase:Kronor: 5/6             Raritet: Rar

Levin 604a

Åtsidan:  IOHANNES・3・D:G・SVECI・REX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・REG・SVECI
       Monogram:  ・I † R・  Vase:Kronor: 5/6         Raritet:  Vanlig

Levin 608½

Åtsidan:  IOHANNES・3・D:G・SVECIE・REX
Frånsida:  MONETA・NOVA・REG・SVECIE
        Monogram:  ・I † R・  Vase:Kronor: 5/6?         Raritet:  Rar/ Extremt rar


1586

Levin 611

Åtsidan:  IOHANNES・3・D:G・SVEC・REX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・REG・SVEC
       Monogram:  ・I † R・  Vase: A  Kronor: 5/6?         Raritet:  Rar

Levin 613b

Åtsidan:  IOHANNES・3・D:G・SVECI・REX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・REG・SVECI
         Monogram:  ・I † R・  Vase: A  Kronor: 5/12         Raritet:  Förekommer

Levin 617

Åtsidan:  IOHANNES・3・D:G・SVECIE・RX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・REG・SVECI
         Monogram:  ・I † R・  Vase: A  Kronor: 5/6         Raritet:  Rar


1587

Levin 619

Åtsidan:  IOHANNES・3・D:G・SVECI・REX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・REG・SVEC
        Monogram:  ・I † R・  Vase: A  Kronor: 5/12         Raritet: 
Vanlig

Levin 622

Åtsidan:  IOHANNES・3・D:G・SVECIE・REX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・REG・SVECI
     Monogram:   ・I † R・  Vase: A  Kronor: 5/12         Raritet:  Förekommer

Levin 622

Åtsidan:  IOHANNES・3・D:G・SVECIE・REX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・REG・SVECI
        Monogram:  ・I † R・  Vase: A  Kronor: 5/12         Raritet:  Förekommer


1590

Levin 635

Åtsidan:  IOHANNES・3・D:G・SVEC・REX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・REG・SVEC
      Monogram:  ・I † R・  Vase: A  Kronor: 6/6         Raritet:  Sällsynt


1592