Min variantsamling av

Johan III:s ½ öre

Här visar jag bilder på halvöringar från Johan III:s regenttid (1568-1592) som jag förvärvat till min samling. Variantsamlingen påbörjades 2015 och innehåller nu över en bra bit över 100 olika varianter, varav en del rariteter. Dessa intressanta 1500-tals mynt finns i många olika varianter och är inte alltför dyra, vilket gör dem ideala att variantsamla.

Under varje bild finns variantbeteckning angiven, som återfinns i variantförteckningen. För varje mynt presenteras åtsidans och frånsidans omskrifter med interpunktion. På mynten finns en krona på varje sida, vilka finns med olika utseende. Här noteras dessa krontyper som; åt/frånsidekrona. På åtsidan är Vasaättens kärve präglad, vilken också finns i flera utseende; se Vasakärvens typer. De myntdetaljer där det finns variationer inom en och samma årgång markeras i fet stil.


1569


1570

Levin 508

Åtsidan: IOHANN・3・D:G・REX・SVEC・70
Frånsidan: MON・NO・REG・VRB・STOKHOL
                Monogram: ・I ・ R・   Kronor: 7/II                Raritet: Sällsynt

Levin 510b

Åtsidan:  IOHANN・3・D:G・REX・SVECI・70
Frånsidan:  MON・NO・REG・VRB・STOKHOL
Monogram:  ・I ・ R・   Kronor: 7/I-d     Raritet:  Förekommer


1572

Levin 513

Åtsidan:  IOHAN・3・D:G・REX・SVECI・72
Frånsidan:  MON・NO・REG・VRB・STOKH
         Monogram:  ・I ・ R・   Kronor: 7/IV                  Raritet:  Sällsynt


1574

Levin 516b

Åtsidan:  IOHANN・3・D G・REX・SVECE  74
Frånsidan:  MON・NO・REG・VRB・STOKHOL
                 Monogram:  ・I ・ R・   Kronor: 7/III      
                  Raritet: Vanlig

Åtsidan:  IOHANN・3・D G・REX・SVEC・74
Frånsidan:  MONETA・NOVA・STOKHOLM
                Monogram:  ・I ・ R・   Kronor: 7/II-b               
    Raritet: Förekommer

Levin 522a

Åtsidan: IOHANN・3・D G・REX・SVECE 74
Frånsidan: MONETA・NOVA・STOKHOLM 
                  Monogram: ・I ・ R・   Kronor: 7/II-b                 
     Raritet: Förekommer

Levin 521

Åtsidan: IOHANN・3・D G・REX・SVECI・74
Frånsidan: MONETA・NOVA・STOKHOLM
               Monogram: ・I ・ R・   Kronor: 7/II-b                  
Raritet: Förekommer


1575

Levin 526

Åtsidan:  IOHANNS・3・D:GSVEC・REX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・STOKHOL
           Monogram:  I † R   Vase: B   Kronor: 1/7             Raritet:  Vanlig

Åtsidan:  IOHANNS・3・D・GSVEC・REX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・STOKHOL
           Monogram:  I † R  Vase: B  Kronor: 1/7                Raritet:   Förekommer

Levin 526a Ex 2

Åtsidan:   IOHANNS・3・D・GSVEC・REX
Frånsidan:   MONETA・NOVA・STOKHOL
         Monogram:  I † R   Vase: B   Kronor: 1/7            Raritet:  Förekommer

Levin 529

Åtsidan: IOHANNS・3・D:GSVEC・REX
Frånsidan: MONETA・NOVA・STOKHO
Monogram: I † R Vase: B Kronor: 1/7                                  Raritet: Sällsynt


1576


1577

Levin 539a

Åtsidan:  IOHANNS・3・D:G・SVEC・REX
Frånsidan:   MONETA・NOVA・STOKHOL
       Monogram:  ・I † R・  Vase: A  Kronor: 2/8         Raritet:  Förekommer

Levin 541a

Åtsidan:  IOHANNS・3・D・G・SVECI・REX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・STOKHOL
          Monogram:  ・I † R・  Vase: A  Kronor: 2/8        Raritet  Vanlig

Levin 539b

Åtsidan: IOHANNS・3・D:G・SVEC・REX
Frånsidan: MONETA・NOVA・STOKHOL
       Monogram: ・I † R・  Vase: A   Kronor: 3/8          Raritet: Sällsynt

Levin 541b

Åtsidan:  IOHANNS・3・D:G・SVECI・REX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・STOKHOL
        Monogram:  ・I † R・  Vase: A  Kronor: 2/8        Raritet:  Extra vanlig

Levin 540

Åtsidan:  IOHANNS・3・D:G・SVECI・REX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・STOKHOL
        Monogram:  I † R  Vase: A  Kronor: 2/8           Raritet:  Vanlig

Åtsidan: IOHANNS・3・D:G・SVECI・REX
Frånsidan: MONETA・NOVA・STOKHOL
       Monogram: ・I † R・   Vase: A   Kronor: 3/8          Raritet: Vanlig


1578

Levin 550d

Åtsidan: IOHANNS・3・D:G・SVEC・REX
Frånsidan: MONETA・NOVA・REG・SVEC
           
Monogram:  ・I † R・  Vase: C   Kronor:  4/9                Raritet: Sällsynt

Levin 551a

Åtsidan:  IOHANNS・3・D:G・SVECI・REX
Frånsidan:   MONETA・NOVA・REG・
SVEC
       
Monogram:  ・I † R・  Vase: A  Kronor: 3/8       Raritet:  Extra vanlig

Levin 550f

Åtsidan: IOHANNS・3・D:G・SVEC・REX
Frånsidan: MONETA・NOVA・REG・SVEC
Monogram: ・I † R・  Vase: C  Kronor: 9/9            Raritet: Vanlig 

Levin 551b

Åtsidan: IOHANNS・3・D:G・SVECI・REX
Frånsidan: MONETA・NOVA・REG・SVEC
           Monogram: ・I † R・  Vase: B1   Kronor: 3/8               Raritet: Sällsynt

Levin 550h

Åtsidan: IOHANNS・3・D:G・SVEC・REX
Frånsidan: MONETA・NOVA・REG・SVEC
         Monogram: ・I † R・   Vase: E   Kronor: 3/9             Raritet: Sällsynt

Levin 551c

Åtsidan:  IOHANNS・3・D:G・SVECI・REX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・REG・SVEC
         Monogram:  ・I † R・  Vase: B1  Kronor: 8/8          Raritet:  Vanlig

Levin 551j

Åtsidan:  IOHANNS・3・D:G・SVECI・REX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・REG・SVEC
         Monogram: ・I † R・  Vase: E  Kronor: 4/9           Raritet:
Förekommer

Levin 551g

Åtsidan:  IOHANNS・3・D:G・SVECI・REX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・REG・SVEC
         Monogram:  ・I † R・  Vase: C1  Kronor: 9/?          Raritet:  Sällsynt

Levin 552½

Åtsidan: IOHANNS・3・D:G・SVECI・REX
Frånsidan: MONETEA・NOVA・REG・SVEC
         Monogram: ・I † R・  Vase: A  Kronor: 2/8             Raritet: Extremt Rar

Levin 551h

Åtsidan:  IOHANNS・3・D:G・SVECI・REX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・REG・SVEC
          Monogram: ・I † R・  Vase: D
  Kronor: 3/8          Raritet:  Vanlig

1579

Levin 555e

Åtsidan:  IOHANNS・3・D:G・SVECI・REX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・REG・SVEC
        Monogram: ・I † R・  Vase: C1  Kronor: 4/9           Raritet: Vanlig

Levin 555f

Åtsidan:  IOHANNS・3・D:G・SVECI・REX
Frånsidan:  MONETANOVAREGSVEC
        Monogram:  ・I † R・ Vase: E  Kronor:  4/9           Raritet:  Vanlig

Levin 555d

Åtsidan:  IOHANNS・3・D:G・SVECI・REX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・REG・SVEC
       Monogram:  ・I † R・  Vase: Kronor: 4/9    Raritet:  Förekommer

Levin 556a

Åtsidan:  IOHANNS・3・D:G・SVECI・REX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・REG・SVEC
        Monogram:  I † R   Vase: A  Kronor: 4/9
    Raritet:  Vanlig

  Levin 556a ex. 2

Åtsidan:  IOHANNS・3・D:G・SVECI・REX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・REG・SVEC
       Monogram:  I † R◇  Vase: A  Kronor: 4/9            Raritet:  Vanlig

Levin 556b

Åtsidan:  IOHANNS・3・D:G・SVECI・REX
Frånsidan:   MONETA・NOVA・REG・SVEC
       Monogram:  ◇ I † R◇  Vase: F  Kronor: 4/9          Raritet:  Förekommer


1580

Levin 557

Åtsidan: IOHANNS・3・D・G・SVEC・REX
Frånsidan: MONETA・NOVA・REG・SVEC
Monogram: ・I † R・ Vase: A Kronor: 4/9 Raritet: Vanlig

Levin 560

Åtsidan:   IOHANNS・3・D:G・SVECI・REX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・REG・SVECI
          Monogram:  ・I † R・   Vase: A  Kronor: 4/9          Raritet:  Förekommer

Levin 559a

Åtsidan:  IOHANNS・3・D・G・SVECI・REX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・REG・SVEC
      Monogram:  ・I † R・  Vase: A  Kronor: 4/9        Raritet:  Mycket vanlig

Levin 561

Åtsidan:  IOHANNS・3・D:G・SVECIE・REX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・REG・SVEC
       Monogram:  ・I † R・  Vase: A  Kronor: 4/ Raritet:  Vanlig

Levin 559b

Åtsidan:  IOHANNS・3・D:G・SVECI・REX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・REG・SVEC
         Monogram:  ・I † R・  Vase: B  Kronor: 4/9        Raritet:  Förekommer

Levin 562

Åtsidan: IOHANNS・3・D:G・SVECIE・REX
Frånsidan: MONETA・NOVA・REG・SVECI
          Monogram: ・I † R・ Vase: A Kronor: 4/9            Raritet: Sällsynt


1581

Levin 5624

Åtsidan: IOHANNS・3・D:G・SVEC・REX
Frånsidan: MONETA・NOVA・REG・SVEC
          Monogram: ・I † R・ Vase: A Kronor: 4/9                Raritet: Extremt Rar

Levin 563a

Åtsidan: IOHANNS・3・D:G・SVECI・REX
Frånsidan: MONETA・NOVA・REG・SVEC
         Monogram: ・I † R・  Vase: A  Kronor: 4/9             Raritet: Vanlig

Levin 564a

Åtsidan:  IOHANNS・3・D:G・SVECIREX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・REG・SVECI
        Monogram:  ・I † R・  Vase: A  Kronor: 4/9           Raritet:  Vanlig

 Levin 563b

Åtsidan:  IOHANNS・3・D:G・SVECIREX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・REG・SVEC
         Monogram:  ・I † R・  Vase: A  Kronor: 4/10           Raritet:  Förekommer

Levin 564b

Åtsidan:  IOHANNS・3・D:G・SVECI・REX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・REG・SVECI
          Monogram:  ・I † R・  Vase: A  Kronor: 4/10            Raritet:  Vanlig

Levin 569a

      Åtsidan: IOHANNS・3・D:G・SVECIE・REX        Frånsidan: MONETA・NOVA・REGSVEC 
             Monogram: ・I † R・  Vase: A  Kronor: 4/9              Raritet: Vanlig 

Levin 573b

Åtsidan:   IOHANNS・3・D:G・SVECIE・RX     
Frånsidan:   MONETA・NOVA・REG・SVEC
      Monogram:   ・I † R・  Vase: A   Kronor: 4/10          Raritet:  Vanlig

Levin 578

Åtsidan: IOHANNES・3・D:G・SVEC・REX
Frånsidan: MONETA・NOVA・REG・SVECI
         Monogram: ・I † R・   Vase: A   Kronor: 4/10          Raritet: Vanlig

Åtsidan:  IOHANNES・3・D:G・SVECI・RX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・REG・SVEC
          Monogram:  ・I † R・  Vase: A  Kronor: 4/10            Raritet:  Rar

Levin 570a

Åtsidan:  IOHANNS・3・D:G・SVECIE・REX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・REG・SVECI
       Monogram:  ・I † R・   Vase: A  Kronor: 4/9           Raritet:  Vanlig

Levin 576½

Åtsidan: IOHNNES・3・D:G・SVECI・REX
Frånsidan: MONETA・NOVA・REG・SVECI
            Monogram: ・I † R・   Vase: A  Kronor: 4/10               Raritet: Rar

Levin 579

Åtsidan: IOHANNES・3・D:G・SVEC・REX
Frånsidan: MONETA・NOVA・REG・SVECE 
        Monogram:  ・I † R・  Vase: A   Kronor: 4/10          Raritet: Sällsynt 

Levin 577

Åtsidan: IOHANNES・3・D:G・SVEC・REX
Frånsidan: MONETA・NOVA・REG・SVEC
           Monogram: ・I † R・ Vase: A Kronor: 4/10                 Raritet: Vanlig

Levin 581

Åtsidan: IOHANNES・3・D:G・SVECI・REX
Frånsidan: MONETA・NOVA・REG・SVECI
          Monogram: ・I † R・  Vase: A   Kronor:4/10            Raritet: Rar


1582

Levin 583b

Åtsidan:   IOHANNES・3・D:G・SVEC・REX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・REG・SVEC
        Monogram:  ・I † R・  Vase: A  Kronor:  4/10            Raritet:  Vanlig

Levin 583c

Åtsidan: IOHANNES・3・D:G・SVEC・REX
Frånsidan: MONETA・NOVA・REG・SVEC
    Monogram:  ・I † R・  Vase: A  Kronor: 4/11           Raritet: Sällsynt

Levin 583d

Åtsidan: IOHANNES・3・D:G・SVEC・REX
Frånsidan: MONETA・NOVA・REG・SVEC
       Monogram:  ・I † R・  Vase: A  Kronor:  10/10           Raritet: Sällsynt 

Levin 584a

Åtsidan: IOHANNES・3・D:G・SVEC・REX
Frånsidan: MONETA・NOVA・REG・SVECI
          Monogram: ・I † R・  Vase: A  Kronor: 4/9             Raritet: Sällsynt

Levin 585b

Åtsidan: IOHANNES・3・D:G・SVECI・REX
Frånsidan: MONETA・NOVA・REG・SVEC
    Monogram:  ・I † R・  Vase: A   Kronor:  4/11         Raritet: Förekommer 

Levin 586b

Åtsidan:  IOHANNES・3・D:G・SVECI・REX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・REG・SVECI
         Monogram:  ・I † R・  Vase: A  Kronor:  4/11            Raritet:  Vanlig

Levin 584b

Åtsidan: IOHANNES・3・D:G・SVEC・REX
Frånsidan: MONETA・NOVA・REG・SVECI  
Monogram:   ・I † R・  Vase: A  Kronor:  4/10      Raritet: Förekommer

Levin 585½

Åtsidan: IOHANNES・3・D:G・SVECI・REX
Frånsidan: MONETA・NOVA・REG・SVEC
Monogram: ・I † R・ Vase: A    Kronor: 4a/10            Raritet: Rar/Extremt rar

Levin 586½

Åtsidan: IOHANNES・3・D:G・SVECI・REX
Frånsidan: MONETA・NOVA・REG・SVECI 
Monogram:  ・I † R・  Vase: A  Kronor:  4a/10          Raritet: Rar

Levin 585a

Åtsidan:  IOHANNES・3・D:G・SVECI・REX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・REG・SVEC 
          Monogram:  ・I † R・ Vase: A  Kronor: 4/10          Raritet: Vanlig

Levin 586a

Åtsidan:  IOHANNES・3・D:G・SVECI・REX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・REG・SVECI
       Monogram:  ・I † R・  Vase: A  Kronor: 4/10          Raritet: 
Förekommer


1583

Levin 590a

Åtsidan:  IOHANNES・3・D:G・SVEC・REX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・REG・SVECI
          Monogram:  ・I † R・  Vase: A  Kronor: 4/6             Raritet:  Förekommer

Levin 591b

Åtsidan: IOHANNES・3・D:G・SVECI・REX
Frånsidan: MONETA・NOVA・REG・SVEC
                Monogram: ・I † R・   Vase: A   Kronor: 4/11                      Raritet: Förekommer

Levin 592c

Åtsidan: IOHANNES・3・D:G・SVECI・REX
Frånsidan: MONETA・NOVA・REG・SVECI
           Monogram: ・I † R・ Vase: A  Kronor: 4/11                Raritet: Sällsynt

Levin 590b

Åtsidan:  IOHANNES・3・D:G・SVEC・REX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・REG・SVECI
           Monogram:   ・I † R・  Vase: A  Kronor: 4/11          Raritet:  Förekommer

Levin 592b

Åtsidan: IOHANNES・3・D:G・SVECI・REX
Frånsidan: MONETA・NOVA・REG・SVECI
  Monogram:  ・I † R・  Vase: A   Kronor: 4/6                Raritet: Extra vanlig 

Levin 591a

Åtsidan:  IOHANNES・3・D:G・SVECI・REX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・REG・SVEC
        Monogram:  ・I † R・ Vase: A  Kronor: 4/6         Raritet: 
Vanlig

Levin 592b ex. 2

Åtsidan:  IOHANNES・3・D:G・SVECI・REX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・REG・SVECI
        Monogram: ・I † R・  Vase: A  Kronor: 4/6          Raritet:  Extra vanlig


1584

Levin 599a

Åtsidan:  IOHANNES・3・D:GSVECI・REX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・REG・SVEC
       Monogram:  ・I † R・  Vase: A  Kronor:  4/6         Raritet:  Vanlig

Levin 600c

Åtsidan: IOHANNES・3・D:GSVECI・REX
Frånsidan: MONETA・NOVA・REG・SVECI
     Monogram:  ・I † R・  Vase: A  Kronor:  5/6          Raritet: Vanlig 

Levin 599b

Åtsidan: IOHANNES・3・DGSVECI・REX
Frånsidan: MONETA・NOVA・REG・SVEC
             Monogram: ・I † R・ Vase: A Kronor: 4/6                    Raritet: Sällsynt

Levin 602

Åtsidan: IOHANNES・3・D:GSVECIE・REX
Frånsidan: MONETA・NOVA・REG・SVECI
      Monogram:  ・I † R・   Vase: A  Kronor: 5/6             Raritet: Förekommer

Levin 600b

Åtsidan: IOHANNES・3・D:GSVECI・REX
Frånsidan: MONETA・NOVA・REG・SVECI
       Monogram: ・I † R・   Vase: A   Kronor: 4/6           Raritet: Vanlig


1585

Levin 602½

Åtsidan: IOHANNES・3・D:G・SVEC・REX
Frånsida: MONETA・NOVA・REG・SVECI
               Monogram: ・I † R・ Vase: A Kronor: ?/?                     Raritet: Rar/ Extremt rar

Levin 608⅟4

Åtsidan: IOHANNES・3・D:G・SVECIE・REX
Frånsidan: MONETA・NOVA・REG・SVECI   Monogram:  ・I † R・  Vase: A  Kronor: 5a/6              Raritet: Rar 

Levin 610

Åtsidan:  IOHANNES・3・D:G・SVECIE・RX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・REG・SVECI  Monogram:  ・I † R・  Vase: Kronor: 5/6             Raritet: Rar

Levin 603a

Åtsidan:  IOHANNES・3・D:G・SVECI・REX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・REG・SVEC
          Monogram:  ・I † R・  Vase: A   Kronor: 5/6             Raritet:  Vanlig

Levin 608½

Åtsidan:  IOHANNES・3・D:G・SVECIE・REX
Frånsida:  MONETA・NOVA・REG・SVECIE
        Monogram:  ・I † R・  Vase: B  Kronor: 5/6?         Raritet:  Rar/ Extremt rar

Levin 604a

Åtsidan:  IOHANNES・3・D:G・SVECI・REX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・REG・SVECI
       Monogram:  ・I † R・  Vase: A  Kronor: 5/6         Raritet:  Vanlig

Levin 609 eller 607

Åtsidan: IOHANNES・3・D:G・SVECIE・RX?
           Frånsidan: MONETA・NOVA・REG・SVEC                   Monogram: ・I † R・ Vase: A Kronor:5/6                     Raritet: Sällsynt


1586

Levin 611

Åtsidan:  IOHANNES・3・D:G・SVEC・REX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・REG・SVEC
       Monogram:  ・I † R・  Vase: A  Kronor: 5/5?         Raritet:  Rar

Levin 614a

Åtsidan: IOHANNES・3・D:G・SVECIE・REX
Frånsidan: MONETA・NOVA・REG・SVEC 
    Monogram: ・I † R・  Vase: A  Kronor: 5/6          Raritet: Sällsynt

Levin 616

Åtsidan: IOHANNES・3・D:G・SVECIE・RX
Frånsidan: MONETA・NOVA・REG・SVEC
            Monogram: ・I † R・ Vase: A  Kronor: 5/6                      Raritet: Förekommer

Levin 612c

Åtsidan: IOHANNES・3・D:G・SVECI・REX
Frånsidan: MONETA・NOVA・REG・SVEC
         Monogram: ・I † R・   Vase: A   Kronor: 6/6             Raritet: Rar

Levin 614b

Åtsidan: IOHANNES・3・D:G・SVECIE・REX
Frånsidan: MONETA・NOVA・REG・SVEC
       Monogram: ・I † R・  Vase: A   Kronor: 5/12          Raritet: Sällsynt

Levin 617

Åtsidan:  IOHANNES・3・D:G・SVECIE・RX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・REG・SVECI
         Monogram:  ・I † R・  Vase: A  Kronor: 5/6         Raritet:  Rar

Levin 613b

Åtsidan:  IOHANNES・3・D:G・SVECI・REX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・REG・SVECI
         Monogram:  ・I † R・  Vase: A  Kronor: 5/12         Raritet:  Sällsynt

Levin 615

Åtsidan: IOHANNES・3・D:G・SVECIE・REX
Frånsidan: MONETA・NOVA・REG・SVECI
          Monogram: ・I † R・  Vase: A  Kronor: 5/12             Raritet: Sällsynt


1587

Levin 619

Åtsidan:  IOHANNES・3・D:G・SVECI・REX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・REG・SVEC
        Monogram:  ・I † R・  Vase: A  Kronor: 5/12         Raritet: 
Vanlig

Levin 622

Åtsidan:  IOHANNES・3・D:G・SVECIE・REX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・REG・SVECI
        Monogram:  ・I † R・  Vase: A  Kronor: 5/12         Raritet:  Förekommer

Levin 626

Åtsidan: IOHANNES・3・D:G・SVECIE・RX
Frånsidan: MONETA・NOVA・REG・SVECI
           Monogram: ・I † R・  Vase: A   Kronor: 5/12            Raritet: Sällsynt

Levin 620a

Åtsidan: IOHANNES・3・D:G・SVECI・REX
Frånsidan: MONETA・NOVA・REG・SVECI
          Monogram: ・I † R・  Vase: A  Kronor: 5/6                 Raritet: Sällsynt

Levin 624

Åtsidan: IOHANNES・3・D:G・SVECI・RX
Frånsidan: MONETA・NOVA・REG・SVECI
             Monogram: ・I † R・ Vase: A Kronor: 5/12                  Raritet: Rar

Levin 620b

Åtsidan:  IOHANNES・3・D:G・SVECI・REX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・REG・SVECI
     Monogram:   ・I † R・  Vase: A  Kronor: 5/12         Raritet:  Vanlig

Levin 625

Åtsidan: IOHANNES・3・D:G・SVECIE・RX
Frånsidan: MONETA・NOVA・REG・SVEC
          Monogram: ・I † R・  Vase: A  Kronor: 5/12           Raritet: Rar


1588

Levin 629

Åtsidan: IOHANNES・3・D:G・SVECI・REX
Frånsidan: MONETA・NOVA・REG・SVECI
          Monogram: ・I † R・   Vase: A      Kronor:                Raritet: Sällsynt

Levin 630

Åtsidan: IOHANNES・3・D:G・SVECIE・REX
Frånsidan: MONETA・NOVA・REG・SVEC 
          Monogram: ・I † R・  Vase: A  Kronor:             Raritet: Sällsynt

Levin 631½

Åtsidan: IOHANNES・3・D:G・SVECIE・RX
Frånsidan: MONETA・NOVA・REG・SVECI
      Monogram: ・I † R・  Vase: A  Kronor: 5/6           Raritet: Extremt Rar


1590

Levin 635

Åtsidan:  IOHANNES・3・D:G・SVEC・REX
Frånsidan:  MONETA・NOVA・REG・SVEC
      Monogram:  ・I † R・  Vase: A  Kronor: 6/6         Raritet:  Sällsynt


1592