Vasakärvens typer

Vasaättens kärve, även kallad Vasakärve eller vase finns på åtsidan hos Johan III:s 1/2 öringar 1575-92 samt på densammes fyrkar. Vasen förekommer enligt mig i åtta olika utförande, vilka här benämns A-F.

Utseendet på vasens armar ligger till grund för indelningen av Vasakärven i olika typer. Mindre skillnader i vasens utseende jämfört med huvudtypen betecknas med en siffra efter typen (se B1 och C1). Exempel på detta är antalet strån i vasen eller snörets utseende runt vasekroppen. Längre ner på sidan finns beskrivningar av de olika vasetyperna.

Vasakärvens typer


Bildexempel på de olika vasetyperna

Förekomst

1575:   Halvöre typ III börjar präglas detta år, alltid med vase B.

1576:  
Två nya typer av vase börjar användas. Vase B1 som är lik den tidigare typen och dels en helt ny typ, typ A. De flesta varianterna har fortfarande vase B. Endast en sällan förekommande variant har vasetyp A. Två vanligare varianter har vase B1.

1577:  
Detta år är vasen nästa alltid av typ A. En variant med vase av typ B1 förekommer också, men är sällsynt. Vase B används inte detta år.

1578:  
Året är det absolut variationsrikaste året vad gäller både vasetyper och kronyper, troligen på grund av att halvöre typ IV började präglas i Stockholm i slutet av föregående år, vilket innebar att man graverade nya vase typer och krontyper. Vasetyperna C, D, E och F tillkommer. På 78:orna är vase A fortsatt den vanligaste, speciellt vanlig är variant 551a. Flera varianter har präglats med vase B1, C och E,  vilka förekommer relativt ofta detta år. Vase D förekommer bara på variant 551g och 551h detta året och inte på något annat årtal av halvöringarna.

1579:  Under 1579 råder fortsatt stor variationsrikedom på vasetyper. Vase A är vanligast, men även typ E och F är relativt vanligt förekommande. Vase B och C förekommer sparsamt. 

1580:   På 80:orna är vasen nästan alltid av typ A, men vase B förekommer också på en variant detta år.

1581-1582:  Förekommer endast vase A.

1583-1584: Ett fåtal mynt har återfunnits med vase B dessa år, men mestadels används vase A.

1585: Vase B är relativt vanligt förekommande 1585.

1586-92: Endast vase A används dessa år.