Förteckning

½ öre 1569-74

Förteckning över Johan III:s halvöre typ I och II, 1569-74. I Förteckningen är alla varianter är kopplade till ett Levin nummer, i form av en siffra mellan 499 och 522. Nytillkomna varianter som saknas i Levins förteckning är understrukna och tilldelade ett nytt nummer. För skillnader mot Levins förteckning, se jämförelse med Levins förteckning.

I förteckningen delas mynten in succesivt, först efter årtal, sedan åtsidans omskrift, frånsidans omskrift, monogrammets format och sedan efter vasetyp och krontyper och slutligen efter skillnader i myntens interpunktion. Skillnader i omskrifterna från en rad till nästa markeras med fet stil i förteckningen.

Levin tar inte hänsyn till kungakronans utformning på frånsidan. Speciellt på halvöre 1569 användes många olika varianter av kungakronan, vilket har resulterat i undergrupperingar/undervarianter i förteckningen. Dessa betecknas med bokstäverna a, b, c etc. efter Levins nummer. 

Monogrammet omges av antingen punkter eller av rutor, vilket är en variantdrivande detalj. Omskrifterna har interpunktionstecken i form av en punkt mellan varje ord. Mellan D:G på åtsidan används vanligen kolon, men ibland saknas tecken eller så har mynten en punkt. Skillnader i interpunktionen anges i en egen kolumn och ger också upphov till undervarianter.

Efter variantens nummer, längst till höger i förteckningen presenteras en referensbild för varje variant. Om bild på krontyper och vasetyp saknas i förteckningen innebär det att ingen bild på denna variant finns att tillgå.

Myntets sällsyntsgrad eller raritet framgår av följande:

XV - extra/extremt vanlig
V -
vanlig
F -
förekommer, men ej vanlig
S - sällsynt
R -
rar dvs. mycket sällsynt

XR - extremt sällsynt, känt i enstaka exemplar

Förteckningen nedan är skapad av Andreas Johansson, baserad på Astley Levins beskrifning av Johan III:s mynt.

Jannesmyntsida har bidraget med en mängd nya varianter på myntens omskrifter samt med inspiration till att studera halvöringarna. Lennart Castenhag och Anatoly Skripunovs mycket välgjorda förteckning över Gustav II Adolfs runda kopparmynt (se Sonesgården och kopparmynt.com) är föredöme till förteckningen.


Sidans historik

2019-07-07 - Kompletterat förteckningen med krontyp för ett par varianter där dessa nu är kända, samt justerat raritet beteckning för några varianter. Förbättrat och lagt till några referens bilder.

2017-08-23 - Rättelse, Levin 504 är kallad 501a i min förteckning, inte 501b.