Jämförelse med Levins förteckning

½ Öre 1569-74


Nedan visas en översikt av förändringar mot A. Levins beskrifning för 1/2 öre 1569-74.