Förteckning

 Johan III:s fyrkar

Förteckning över varianter av Johan III:s fyrkar 1575-91. Syftet är att försöka komplettera A. Levins standardverk från 1887. Varianterna är kopplade till ett Levin-nummer mellan 655 och 698 och nytillkomna varianter som helt saknas i Levins förteckning är understrukna och tilldelade ett nytt nummer.

På fyrkarna användes samma krontyper och vasetyper som på halvöret 1575-92, dock inte med lika stor variationsrikedom.

Vasakärven finns i fem utförande på fyrkarna; vase A, B, B1, C1 samt Uppsala vasen 1589. På fyrkarna används kronorna 1-5 både på frånsidan och åtsidan, till skillnad mot halvöringarna där dessa enbart är åtsidekronor. Kronorna 6-12 (frånsidekronor på 1/2 öret) förekommer inte alls, frånsett krona 7 på 1576 års fyrk. Vissa varianter i Levins förteckning förekommer med flera olika kombinationer av kronor och vase, vilket ligger till grund för undervarianter betecknade med bokstäver a, b, c etc. efter Levins nummer.

Omskrifterna har interpunktionstecken i form av en punkt mellan varje ord samt ibland kolon mellan D:G på åtsidan. Interpunktionen är som regel svår att tyda, eftersom fyrkarna ofta är korroderade, har kantskador eller är dubbelpräglade. Skillnader i interpunktionen från det som angivets i åt/frånsidans omskrift noteras i en egen kolumn och ger upphov till undervarianter.

Sällsynthetsgraden för många av Johans fyrkar är svår att ange eftersom det krävs en stor mängd välbevarade fyrkar för att få någon säker angivelse. I förteckningen anges därför rariteten främst hos varianter som är speciellt vanliga eller mycket sällsynta, vars raritet är enklare att fastställa. Övriga varianter har en sällsynthetsgrad någonstans mellan F och R, som förhoppningsvis kan uppskattas i framtiden. Raritetsbeteckningen för de sällsyntaste årgångarna är hämtade från MISAB auktioner.

Förteckningen är under utveckling och är inte baserad på ett lika stort antal mynt som variantförteckningarna för 1/2 öret. Bidra gärna till förteckningen genom att skicka bilder på svåra varianter av fyrkarna.

Myntets sällsyntsgrad eller raritet framgår av följande:

V -vanlig
F - förekommer, men ej vanlig
S - sällsynt
R - rar dvs. mycket sällsynt
XR - extremt sällsynt, känt i färre än 10 ex

Förteckningen är skapad av Andreas Johansson, baserad på Astley Levins beskrifning av Johan III:s mynt.


Typ I

Typ II

Typ III

  1592    Förteckning för året är under utveckling


Sidans historik

2019-07-20

2019-07-172017-09-05

Uppdaterat förteckningen 1590 med krontyper och vase beskrivning för Levin 696. Lagt till referensbilder.


Uppdaterat förteckningen, tre nya varianter har beskrivits och på ett antal varianter har vase och krontyper lagts till efter att mynten observerats. Nytillkommet mynt 675½ 1584 med SVEC・SEX på åtsidan kombinerat med SVECI på frånsidan. Fyrk 1586, Levin 682 har hittats med punkt efter SVEC・, betecknat 682½.

Även 659e på fyrk 1578, lik 659d men med punkt mellan D・G har tillkommit.                                                                                                                                                                                                               

Ett fösta utkast till förteckning över Johan III:s fyrkar.