Frånsidans krontyper

Sju olika krontyper har använts till att kröna riksskölden på halvöringarnas frånsida mellan 1575 och 1592.

Det som huvudsakligen skiljer kronorna åt är kronprydnaden som sitter i mitten av kronan. Utöver detta kan formen på kronans övre båge vara rundad eller nästan platt. Kronorna före 1577 har kors, medan senare kronor normalt sätt saknar detta. Dessa mycket ovanliga kronor med kors betecknas med a efter typen.

Krona 8,9 och 10 förekommer också på åtsidan i begränsad omfattning. I tabellen under kronorna anges de årtal som kronorna förekommer på frånsidan och om kronorna även använts på åtsidan anges detta inom parantes.


Frånsidans krontyper


Frånsidans krontyper fördelade på årtal