Åtsidans krona

1569-74

Halvöre typ I och II (1569-74) har alltid samma krona på åtsidan. Kronan är placerad ovanför monogramet innanför myntens mittring. Små variationer i kronans placering i höjdled förekommer. Denna krona återkommer sedan 1575-76 på frånsidan (halvöre typ III) ovanför riksskölden, där benämnd krona 7.

Kronan på halvöre typ I och II.