Omskrifter på halvöre typ III och IV

Nedan visas en tabell över de förekommande omskrifterna på halvöringarna 1575-90. Interpunktionen är exkluderad, men består nästan alltid av punkt i mitten mellan varje ord samt kolon mellan D:G på åtsidan. Ett fåtal undantag från detta finns, se förteckningen för fullständing beskrivning av mynten.