Andreas Myntsida

               om Johan III:s ½-öresmynt

Välkommen till min myntsida.

Syftet med myntsidan är att sammanställa en variantförteckning över  Johan III:s halvöringar och att presentera information om dessa mynt. På sidan finns också min variantsamling.


Kontakta mig gärna om du har frågor eller synpunkter angående innehållet på sidan eller om du har en variant som inte finns med i förteckningen.


Johan III. ½ öre 1579
Myntsidans historik

2017-09-05 - Publicerat ett första utkast till variantförteckning över Johans fyrkar, vilken kompletterar Levins beskrifning.
2017-08-27 - Utökat min variantsamling med varianterna 539, 555e, 590a och 610.
2017-08-17 - Uppdaterat förteckningen. Ny undervariant till Levin 554 upptäckt, med vase C.
2017-08-15 - Ny undervariant till Levin 550 upptäckt, med vase A.
2017-08-12 - En första utgåva.