Andreas Myntsida

               om Johan III:s ½-öresmynt

Välkommen till min myntsida.

Syftet med myntsidan är att sammanställa en variantförteckning över  Johan III:s halvöringar och att presentera information om dessa mynt. På sidan finner ni  min variantsamling med över 100 olika varianter av dessa halvöringar.

Här finns även en begynnande förteckning över Johan III:s fyrkar, och när tid finns kommer en utförlig beskrivning också att presenteras för 2 öres valören.


Kontakta mig gärna om du har frågor eller synpunkter angående innehållet på sidan eller om du har en variant som inte finns med i förteckningarna.


Johan III. ½ öre 1579Myntsidans historik

2023-04-29 -  Uppdaterat Min variantsamling med en rad nytillkomna mynt.

2020-05-02  -  Uppdaterat förteckningen för Johan IIIs halvören 1575-1590 med hela sex stycken nya varianter! Det verkar som det alltid finns fler mynt att upptäcka. En 1584:a med kors på åtsidekronan 602⅟4 , något sådant ex. är inte känt sedan tidigare, faktum är att endast 4 st mynt med kors på åtsidans krona återfunnits för 1578-92 . En annat mycket intressant variant 592g upptäcktes för 1583 års halvöre. Myntet har vase av typ B, något som sedan tidigare endast funnits på mynt 1580 och före, samt 1585. För mer detaljer se förteckningen.

2019-09-24  -  Lagt till över tio nya bilder på nytillkomna mynt i Min variantsamling.

2019-08-02  -  Ett första utkast till förteckningen över varianterna på 1592 års halvöringar finns nu utlagt. Dessutom har en ny sida skapats för att beskriva årtalsformatet 1592 vilket används i förteckningen till uppdelning i grupper och undervarianter.

2019-07-14  -  Förteckningen för Johan III:s halvöre uppdaterad. Fem stycken nya varianter har tillkommit, varav tre        stycken är helt nya "Levin varianter" med ej tidigare beskrivna stavningsvarianter. Bland dessa, den mycket intressanta stavningen MONETEA på mynt från 1578, ett mynt 1588 med SVECIE・RX samt ett mynt 1581 med JOHANNS och SVEC/SVEC.


2017-08-27  -  Utökat min variantsamling med varianterna 539, 555e, 590a och 610.


2017-08-17  -  Uppdaterat förteckningen. Ny undervariant till Levin 554 upptäckt, med vase C samt ny undervariant till Levin 550 upptäckt, med vase A.


2017-08-12 -  En första utgåva.