Andreas Myntsida

               om Johan III:s ½-öresmynt

Välkommen till min myntsida.

Syftet med myntsidan är att sammanställa en variantförteckning över  Johan III:s halvöringar och att presentera information om dessa mynt. På sidan finner ni  min variantsamling med över 100 olika varianter av dessa halvöringar.

Här finns även en begynnande förteckning över Johan III:s fyrkar, och när tid finns kommer en utförlig beskrivning också att presenteras för 2 öres valören.


Kontakta mig gärna om du har frågor eller synpunkter angående innehållet på sidan eller om du har en variant som inte finns med i förteckningarna.


Johan III. ½ öre 1579

Myntsidans historik

2020-05-02  -  Uppdaterat förteckningen för Johan IIIs halvören 1575-1590 med hela sex stycken nya varianter! Det verkar som det alltid finns fler mynt att upptäcka. En 1584:a med kors på åtsidekronan 602⅟4 , något sådant ex. är inte känt sedan tidigare, faktum är att endast 4 st mynt med kors på åtsidans krona återfunnits för 1578-92 . En annat mycket intressant variant 592g upptäcktes för 1583 års halvöre. Myntet har vase av typ B, något som sedan tidigare endast funnits på mynt 1580 och före, samt 1585. För mer detaljer se förteckningen.

Förteckningen har också fått sin raritets beteckning uppdaterad till att använda S, R, XR likt MISAB. Myntens raritet har också utvärderats på nytt baserat på ett större antal mynt än någonsin tidigare, någonstans mellan 3-5 tusen unika halvören.

2019-09-24  -  Lagt till över tio nya bilder på nytillkomna mynt i Min variantsamling.

2019-08-31  -  Ny variant upptäckt 1582, Levin 585 med kors på åtsidans krona. Myntet benämnt 585½ har krontyp 4a (kors) på åtsidan vilket tidigare endast observerats på ett fåtal mynt av var. 586½ där samma åtsidestamp alltså kombinerat med en frånsidestamp med SVEC. Uppdaterade förteckningen för 1586 års halvöre med nytt mynt, 611½b.

2019-08-02  -  Ett första utkast till förteckningen över varianterna på 1592 års halvöringar finns nu utlagt. Dessutom har en ny sida skapats för att beskriva årtalsformatet 1592 vilket används i förteckningen till uppdelning i grupper och undervarianter.

2019-07-20  - Uppdaterat förteckningen över Johan III: fyrkar, tre nya varianter har beskrivits. Nytillkommet mynt 675½ 1584 med SVEC・SEX på åtsidan kombinerat med SVECI på frånsidan. Fyrk 1586, Levin 682 har hittats med punkt efter SVEC・, betecknat 682½. Även 659e på fyrk 1578, lik 659d men med punkt mellan D・G har tillkommit.

2019-07-14  -  Förteckningen för Johan III:s halvöre uppdaterad. Fem stycken nya varianter har tillkommit, varav tre        stycken är helt nya "Levin varianter" med ej tidigare beskrivna stavningsvarianter. Bland dessa, den mycket intressanta stavningen MONETEA på mynt från 1578, ett mynt 1588 med SVECIE・RX samt ett mynt 1581 med JOHANNS och SVEC/SVEC.

2019-06-30  -  Uppdaterat förteckningen för Johan III halvöre, typ III-IV. Nio stycken nya varianter/undervarianter är beskrivna. Bland de nya varianterna finns bl.a. Levin 608⅟4 vilken har en krona som inte tidigare observerats med kors; kronan benämnd 5a samt Levin 612a vilken är den första varianten med åtsidekrona 5 på frånsidan. För mer information se längst ned under förteckningen.


2019-06-28  -  Uppdatering av bilder till Min variantsamling, där över 40 varianter nu tillkommit i samlingen sedan 2017.

2017-09-05  -  Publicerat ett första utkast till variantförteckning över Johans fyrkar, vilken kompletterar Levins beskrifning.                          

2017-08-27  -  Utökat min variantsamling med varianterna 539, 555e, 590a och 610.


2017-08-17  -  Uppdaterat förteckningen. Ny undervariant till Levin 554 upptäckt, med vase C samt ny undervariant till Levin 550 upptäckt, med vase A.


2017-08-12 -  En första utgåva.